Losse eindjes?

Kinderalimentatie altijd opnemen in beschikking!

De rechter heeft bepaald dat de kinderalimentatie niét automatisch doorloopt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, als deze niet expliciet in de beschikking is opgenomen. Het kind moet bij niet-betalen in dat geval zelf naar de rechter om de kinderalimentatie af te dwingen. Hoe vervelend is dat? Gelukkig is het verzoek dit op te nemen in de beschikking bij ons standaard procedure!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2017%3A3027&zt[0][f…