Echtscheidingsconvenant

Alle partijen duidelijkheid over gemaakte afspraken

Bij een scheiding sta je samen voor de belangrijke taak om op een nette manier uit elkaar te gaan. Op een manier waar de kinderen (als die er zijn) het minste last van hebben. Middels mediation helpt Advies bij Scheiden jullie neutraal en onpartijdig bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant opstellen

Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst waarin alle onderlinge afspraken staan die betrekking hebben op jullie als ex-partners. In het convenant staat in ieder geval:

  • De (partner)alimentatie afspraken; welk bedrag is er afgesproken en voor hoelang? En hoe gaan je om met wijzigingen in de situatie? Ook als er geen sprake is van partneralimentatie is het van belang dit goed vast te leggen
  • De verdeling van de gezamenlijke bezittingen; waar bestaan jullie bezittingen uit en hoe worden deze na de scheiding verdeeld. Hierbij is de eigen woning vaak een belangrijk onderdeel
  • De afspraken over de pensioenen; volgens de wet moet het pensioen wat tijdens het huwelijk is opgebouwd worden verevend (verdeeld). Dit moet goed worden vastgelegd, óók als jullie besluiten beiden je eigen pensioen te houden

Overige afspraken in echtscheidingsconvenant

Bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant maken we onder meer ook nog afspraken over hoe er met de belastingaangifte wordt omgegaan in het jaar van de scheiding en hoe de kosten van de scheiding worden verdeeld. Het opstellen van het convenant behoort altijd tot de werkzaamheden van Advies bij Scheiden. Na het ondertekenen van het convenant wordt deze ingediend bij de rechtbank, waarna de rechter het huwelijk officieel kan ontbinden. Woon je samen? Ook dan kan het opstellen van een convenant aan te bevelen zijn bij het verbreken van de relatie.

Contact met Advies bij Scheiden

Wil je meer weten over mediation van Advies bij Scheiden en het opstellen van een echtscheidingsconvenant? Neem dan contact op met 06-18149833 of mail ons via info@advies-bij-scheiden.nl. Wij vertellen we je dan graag wat de mogelijkheden zijn voor mediation en een echtscheidingsconvenant opstellen.