Samenlevingscontract ontbinden

Zonder rechter je scheiding van A tot Z geregeld

Advies bij Scheiden is als mediator gespecialiseerd in het begeleiden van en adviseren over echtscheidingen. Zeker als er kinderen zijn, is het verstandig om goede afspraken te maken. Heb je een samenlevingscontract? Ook dan moet er een en ander geregeld worden. Advies bij Scheiden helpt jullie om in harmonie uit elkaar te gaan.

Samenlevingscontract en kinderen

Wil je jullie samenlevingscontract ontbinden en heb je kinderen waarover je samen het gezag hebt? Dan moet er verplicht een ouderschapsplan komen. Daarin staan alle afspraken die je met elkaar maakt over de opvoeding, de financiën en de manier van communiceren met elkaar. Gezag over kinderen heb je overigens niet automatisch beiden als je niet gehuwd bent. Dit moet (na erkenning door de vader) aangevraagd worden. Dit kan tegenwoordig online geregeld worden via de website Rechtspraak.nl. Maar ook als er geen gezamenlijk gezag is, adviseren wij je om een ouderschapsplan op te stellen om misverstanden te voorkomen.

Samenlevingscontract en gezamenlijke bezittingen

Voor mensen die samenwonen is de woning meestal het belangrijkste gezamenlijke bezit. Als die bij het uit elkaar gaan door een van beiden wordt overgenomen, dan wordt het eigendom van de woning bij de notaris overgedragen via een ‘akte van verdeling’. Naast het huis zijn er vaak nog andere bezittingen, denk aan inboedel en gezamenlijke bankrekeningen. Daarom adviseren we óók samenwoners om een (verkort) convenant op te laten stellen. Daarin zet je bijvoorbeeld:

  • Of een van beiden nog iets verschuldigd is aan de ander in verband met overbedeling
  • Afspraken over hoe er omgegaan wordt met de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van de scheiding
  • Wat er gebeurt met het nabestaandenpensioen
  • Hoe de hypotheeklasten worden verdeeld als een van beiden een nieuwe woning heeft voordat de oude woning op 1 naam staat
  • Tot wanneer degene die de woning verlaat het recht van bewoning heeft
  • etc. etc.

Wil je weten of het voor jullie raadzaam is om wel of niet een convenant op te laten stellen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Advies bij Scheiden.

Contact met Advies bij Scheiden

Wil je meer weten over mediation van Advies bij Scheiden en het ontbinden van een samenlevingscontract? Neem dan contact op met 06-18149833 of mail ons via info@advies-bij-scheiden.nl. Wij vertellen we je dan graag wat de mogelijkheden zijn voor mediation en het ontbinden van je samenlevingscontract.