Kinderalimentatie

Kind centraal bij kinderalimentatie berekenen

Na een scheiding blijven beide ouders verantwoordelijk voor de kosten van hun kinderen. Omdat de ouders na de scheiding geen gezamenlijke huishouding meer voeren, maken we hiervoor afspraken in de vorm van kinderalimentatie. Advies bij Scheiden stelt bij het berekenen van kinderalimentatie altijd een financiële oplossing voor waarin het welzijn van de kinderen centraal staat.

Hoeveel kinderalimentatie betalen?

Bij een scheiding is het belangrijk dat de kosten voor de kinderen op een juiste, eerlijke en heldere manier worden vastgesteld. Het is namelijk nooit de bedoeling dat een van de ouders door een onjuiste berekening van de kinderalimentatie achteraf in de financiële problemen komt.

Berekenen van de kinderalimentatie

Bij het berekenen van de kinderalimentatie gaat Advies bij Scheiden als volgt te werk. Wat zijn de kosten van de kinderen? Deze kosten stellen we vast op basis van het inkomen van de ouders, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen. Daarna berekenen we de draagkracht van iedere ouder na de scheiding. Aan de hand van deze draagkrachtberekening kijken we in welke verhouding beide ouders dienen bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze berekening van de kinderalimentatie is een advies. Als je hier in onderling overleg van wilt afwijken, zal Advies bij Scheiden ook hierin adviseren.

Betalen van kinderalimentatie

Vaak betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder. Meestal is dat de ouder bij wie de kinderen het meest verblijven. Deze ouder ontvangt dan ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarmee is deze ouder in principe ook verantwoordelijk voor alle kosten zoals kleding, kosten voor school en uitgaven voor sporten en hobby’s. Vaak maken we wel aanvullende afspraken voor incidenteel hoge kosten zoals bijvoorbeeld een beugel of een nieuwe fiets.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Ben je voor de zorg van je kinderen een co-ouderschap overeengekomen? Dan kiezen we vaak voor een kinderrekening. Beide ouders hebben toegang tot deze rekening, waarvan de kosten van de kinderen betaald worden, zoals kleding, schoolkosten en kosten voor sport en hobby. Als ouder voorzie je dan zelf in de kosten voor je eigen levensonderhoud. Uiteraard bekijken wij samen met jullie wat in jullie geval de beste oplossing is.

Contact met Advies bij Scheiden

Wil je meer weten over de mediation van Advies bij Scheiden en het berekenen van kinderalimentatie. Neem dan contact op met 06-18149833 of mail ons via info@advies-bij-scheiden.nl. Wij vertellen we je dan graag wat de mogelijkheden voor mediation en het berekenen van kinderalimentatie zijn bij een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn.