Second Opinion

Regelmatig komen er mensen bij me die met een scheiding bezig zijn, maar willen laten toetsen of de gemaakte berekeningen wel juist zijn. Ik kan dan de berekeningen of het convenant checken en adviezen geven waar het anders of beter zou kunnen.

Anders dan in mediation, waar ik nadrukkelijk neutraal moet zijn, kan ik in geval van een second opinion duidelijk aangeven waar er voor de betreffende persoon nog “winst” te behalen is. Deze adviezen kunnen vervolgens weer meegenomen worden in de mediation.
Ook komt het voor dat mensen eerst voor zichzelf willen laten berekenen waar ze financieel gezien aan toe zijn, voordat de scheiding opgepakt gaat worden. Ook in dat geval kan Advies bij Scheiden ingeschakeld worden.