Nazorg

Na het tekenen van de documenten is Advies bij Scheiden niet uit beeld. Indien gewenst kan ik jullie helpen bij het regelen van een aantal zaken.

Bij de volgende zaken kan ik helpen:

  • aanvragen toeslagen
  • aanvragen voorlopige teruggave of -aanslag van inkomstenbelasting lopend jaar
  • aanvragen voorlopige teruggave of -aanslag inkomstenbelasting nieuwe jaar
  • aangifte inkomstenbelasting
  • invullen formulieren pensioenfondsen
  • herziening kinder- of partneralimentatie in geval van wijzigingen in de situatie
  • mediation achteraf indien er onverhoopt toch een conflict ontstaat

Een deel van deze werkzaamheden valt onder nazorg en zal niet gefactureerd worden. Bijvoorbeeld mediation achteraf of het doen van de reguliere aangifte wordt wel in rekening gebracht.
Advies bij Scheiden zal het altijd vooraf vermelden indien de werkzaamheden gefactureerd worden.