Het belang van duidelijke afspraken

Waarom het benoemen van alle vermogensbestanddelen een must is!

Wat is het nut van het opnemen van bankrekeningnummers in een convenant? Hieronder een voorbeeld uit de rechtspraak (voor de liefhebber: ECLI:NL:GHSHE:2017:5489).

Een man en een vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Zij gaan samen naar een mediator om de gevolgen van hun scheiding te regelen. In 2009 tekenen zij een echtscheidingsconvenant. Daarin staat onder andere dat aan de vrouw worden toegedeeld de saldi op de haar naam staande bankrekeningen en aan de man de saldi op de op zijn naam staande bankrekeningen. Zij spreken af dat zij op grond van deze verdeling niets meer met elkaar hoeven af te rekenen. Ook staat in het convenant dat partijen verklaren dat de gemeenschap van goederen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is verdeeld en dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.

De man gaat vervolgens naar de rechter. Zijn stelling is dat hij er na de scheiding achter is gekomen dat de vrouw een bankrekening bij Aegon had met een saldo van ruim € 45.000 en dat de vrouw deze rekening heeft verzwegen en dat dit saldo alsnog verdeeld moet worden.

De vraag is of de rekening bij Aegon onder de ‘op haar naam staande bankrekeningen’ valt. Dat het een bankrekening is, daar zijn partijen het wel over eens.

Het hof in Den Bosch oordeelt dat een echtscheidingsconvenant een ‘vaststellingsovereenkomst’ is. Met zo’n overeenkomst maken partijen een einde aan een geschil en stellen zij vast ‘wat rechtens tussen hen geldt’. Oftewel, er wordt een klap gegeven op het geschil en partijen zijn aan deze afspraken gebonden. Van belang is dat partijen een ‘blinde verdeling’ zijn overeengekomen. Zij hebben dus niet (uitvoerig) met elkaar gesproken welke bankrekeningen er waren en ook niet wat het saldo was op de rekeningen. Zij hebben ‘in algemene zin’ afgesproken dat ieder de eigen rekeningen houdt en dat er niet afgerekend hoefde te worden. Het is aan de man om te bewijzen dat de tekst van het convenant niet strookt met de bedoeling die partijen hadden. Daarin slaagt hij volgens het hof niet. En dus kan hij geen aanspraak maken op de helft van het saldo bij Aegon.

Het nut van het opnemen van bankrekeningnummers en saldi in een convenant is dat duidelijk is welke rekeningen en saldi onder de afspraak vallen. Stel dat alle rekeningen en saldi waren genoemd en de Aegon rekening in het rijtje had ontbroken, dan was het een ‘overgeslagen goed’ dat alsnog verdeeld had moeten worden.